W dobie telewizji niemal zapomnianym gatunkiem stały się słuchowiska. Najmłodsze pokolenie naszych rodaków nawet nie do końca wie, co kryje się pod tym pojęciem.

W bardzo dużym skrócie słuchowisko można nazwać teatrem radiowym. W odróżnieniu jednak o teatru telewizji, który był polską specjalnością, słuchowisko (co może zasugerować już sama nazwa) można było tak naprawdę słuchać. Po raz pierwszy słuchowiska pojawiły się w Anglii. Było to w latach 20-tych minionego wieku. Słuchowiska niezwykle szybko trafiły również do polskiego radia, zaledwie cztery lata po pierwszym angielskim słuchowisku. Krajowi słuchacze radia mieli okazję po raz pierwszy usłyszeć transmitowaną w czasie rzeczywistym inscenizację dramatu Stanisława Wyspiańskiego noszącego tytuł “Wesele”. Pierwsze nasze słuchowiska radiowe, które transmitowane były w okresie międzywojennym nadawano zawsze na żywo, dopiero krótko przed nastaniem II wojny światowej zaczęto je nagrywać. Niestety, z tych dawnych nagrań, które powstały przed wojną nic nie przetrwało. Żeby dowiedzieć się więcej zobacz Fonopolis.

Spiker radiowy

Autor: Brangwyn Jones
Źródło: http://www.flickr.com
Do tradycji radiowych słuchowisk powrócono po wojnie. Coraz więcej słuchowisk przygotowywana była w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku. U schyłku lat pięćdziesiątych w Polskim Radio zaczęto nadawać jedno z mocniej na czasie słuchowisk, które zatytułowano „Matysiakowie”. W roku 1960 po raz pierwszy słuchacze słuchali kolejnego, bardzo na czasie słuchowiska pod tytułem „W Jezioranach”. Oba te nagrania nadal są na czasie. Popularność obu tych słuchowisk utrzymuje się na niezmiennym od lat poziomie. Pozyskały już przede wszystkim radiowej telenoweli. Przede wszystkim większość radiowych słuchowisk to twory dla osób pełnoletnich.

Otwórz ten link toalety kontenerowe! Tam znajdziesz interesujące informacje na to zagadnienie, omówione w artykule.

Ale Polskie Radio nigdy nie zapominało również o swoich młodych słuchaczach. Pierwotne słuchowiska dla młodych radiosłuchaczy emitowano już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zrealizowanie słuchowiska radiowego jest zadaniem nieprawdopodobnie kłopotliwym. Niezbędny jest nie tylko dobry scenariusz, ale również doskonali aktorzy. Z całą pewnością jest to droga do osiągnięcia prawdziwego sukcesu.