Na czym dobrze jest nauczyć się grać?

Muzyka ogrywa bardzo ważną rolę w życiu ludzi. Można ją usłyszeć codziennie w wielu różnych miejscach, w mieszkaniu, sklepach czy firmach. Od setek lat utwory muzyczne były wyrazem religijnych obrzędów albo spełniały rolę rozrywkową, a wraz z upływem czasu tworzono coraz bardziej wyrafinowane i zróżnicowane utwory muzyczne.